Unia Eurpejska

Zapoznaj się z informacjami o polskich patentach motorowodnych wydawanych przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Z przewodnika dowiesz się do czego może przydać Ci się wybrany patent i jakie musisz spełnić wymagania żeby go zdobyć.

Mechanik Motorowodny

Przyda Ci się gdy:

chcesz być kierownikiem maszyn na jachcie motorowym

Wymagania:

posiadanie dowolnego polskiego patentu motorowodnego
zaliczenie stażu w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW
zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu

Wiedza teoretyczna

budowa i obsługa silników spalinowych i siłowni jachtów morskich
wiadomości o paliwach, olejach i smarach
budowa i obsługa urządzeń i instalacji elektrycznych i wodnych
ratownictwo wodne i ochrona przed awariami i sytuacjami zagrożenia

Umiejętności praktyczne

przygotowanie i obsługa silników i siłowni jachtowych